Veterinær på hjemmebesøk


Hjemmebesøk alle dager tlf 411 64 246


De fleste behandlinger kan skje i hjemmet. Ring eller send en sms om du ønsker hjemmebesøk.  Kjører til Akershus, Østfold og Oslo sørøst, samt Hurumlandet. Haster det ikke, kan du også sende forespørsel til ovrehebekk@gmail.com