Priser

 Vennligst besøk linken for oppdaterte priser, alle er inkl. mva. Se i tillegg  i menyen for priser på hjemmebesøk     veterinarpahjemmebesok.wordpress.com/behandlingspriser